Privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van ArdennerHof om jouw privacy te respecteren en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot persoonlijke informatie die we mogelijk over jou verzamelen, inclusief via onze website, https://ardennerhof.be, en andere sites die we bezitten en beheren.

Persoonlijke informatie is alle informatie over jou die kan worden gebruikt om jou te identificeren. Dit omvat informatie over jou als persoon (zoals naam, adres en geboortedatum), jouw apparaten, betalingsgegevens en zelfs informatie over hoe je een website of online dienst gebruikt.

In het geval dat onze site links bevat naar sites en diensten van derden, wees dan op de hoogte dat die sites en diensten hun eigen privacybeleid hebben. Nadat je een link naar enige inhoud van derden hebt gevolgd, dien je hun geposte privacybeleid te lezen over hoe ze persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is niet van toepassing op jouw activiteiten nadat je onze site verlaat.

Dit beleid is van kracht vanaf 19 oktober 2023.

Laatst bijgewerkt: 19 oktober 2023

Informatie die we verzamelen

Informatie die we verzamelen valt in een van de twee categorieën: "vrijwillig verstrekte" informatie en "automatisch verzamelde" informatie.

"Vrijwillig verstrekte" informatie verwijst naar alle informatie die je bewust en actief aan ons verstrekt bij het gebruik of deelname aan een van onze diensten en promoties.

"Automatisch verzamelde" informatie verwijst naar alle informatie die automatisch door jouw apparaten wordt verzonden bij het gebruik van onze producten en diensten.

Loggegevens

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens registreren die worden verstrekt door jouw webbrowser. Dit kan jouw apparaat's Internet Protocol (IP)-adres, jouw browsertype en -versie, de pagina's die je bezoekt, de tijd en datum van jouw bezoek, de tijd die je op elke pagina doorbrengt, en andere details over jouw bezoek bevatten.

Bovendien, als u bepaalde fouten tegenkomt tijdens het gebruik van de site, kunnen we automatisch gegevens verzamelen over de fout en de omstandigheden rondom het optreden ervan. Deze gegevens kunnen technische details bevatten over uw apparaat, wat u probeerde te doen toen de fout optrad en andere technische informatie met betrekking tot het probleem. U kunt al dan niet op de hoogte worden gebracht van dergelijke fouten, zelfs op het moment dat ze zich voordoen, dat ze zijn opgetreden of wat de aard van de fout is.

Wees u er alstublieft van bewust dat hoewel deze informatie op zichzelf mogelijk niet persoonlijk identificeerbaar is, het mogelijk is om deze te combineren met andere gegevens om individuele personen persoonlijk te identificeren.

Apparaatgegevens

Wanneer u onze website bezoekt of interactie heeft met onze diensten, kunnen we automatisch gegevens verzamelen over uw apparaat, zoals:

 • Apparaattype
 • Besturingssysteem
 • Unieke apparaatidentificatoren
 • Apparaatinstellingen
 • Geolocatiegegevens

De gegevens die we verzamelen, kunnen afhankelijk zijn van de individuele instellingen van uw apparaat en software. We raden u aan om de beleidsregels van uw apparaatfabrikant of softwareprovider te controleren om te weten welke informatie zij beschikbaar stellen aan ons.

Persoonlijke informatie

We kunnen om persoonlijke informatie vragen - bijvoorbeeld wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of wanneer u contact met ons opneemt - wat een of meer van de volgende gegevens kan omvatten:

 • Naam
 • E-mail
 • Geboortedatum
 • Telefoon-/mobiel nummer
 • Adres

Legitieme redenen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke informatie alleen wanneer we hiervoor een legitieme reden hebben. In dat geval verzamelen we alleen persoonlijke informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Verzameling en gebruik van informatie

Wij kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u een van de volgende handelingen uitvoert op onze website:

 • Aankoop van producten en/of diensten
 • Aankoop van een abonnement
 • Deelnemen aan wedstrijden, wedstrijden, prijsvragen en enquêtes
 • Inschrijven om updates van ons te ontvangen via e-mail of sociale media kanalen
 • Gebruik maken van een mobiel apparaat of webbrowser om toegang te krijgen tot onze inhoud
 • Contact met ons opnemen via e-mail, sociale media of andere vergelijkbare technologieën
 • Wanneer u ons vermeldt op sociale media

Wij kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden, en persoonlijke informatie wordt niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 • Het aanbieden van de kernfuncties en diensten van ons platform
 • Het mogelijk maken van aanpassing of personalisatie van uw ervaring op onze website
 • Het verwerken van transacties of doorlopende betalingen
 • Het leveren van producten en/of diensten aan u
 • Het contact opnemen en communiceren met u
 • Voor analyse, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, inclusief het beheren en verbeteren van onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende socialemediaplatforms
 • Voor adverteren en marketing, inclusief het sturen van promotionele informatie over onze producten en diensten en informatie over derde partijen waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn
 • Voor interne registratie en administratieve doeleinden
 • Het organiseren van wedstrijden, prijsvragen en/of het aanbieden van extra voordelen aan u

Wij kunnen vrijwillig verstrekte en automatisch verzamelde persoonlijke informatie combineren met algemene informatie of onderzoeksgegevens die wij ontvangen van andere vertrouwde bronnen. Bijvoorbeeld, als u ons uw locatie verstrekt, kunnen wij dit combineren met algemene informatie over valuta en taal om u een verbeterde ervaring van onze site en service te bieden.

Beveiliging van uw persoonlijke informatie

Bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie, en gedurende de tijd dat we deze informatie bewaren, zullen we deze binnen commercieel aanvaardbare middelen beschermen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.

Hoewel we ons best zullen doen om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen, raden we aan dat geen enkele methode van elektronische overdracht of opslag 100% veilig is, en niemand kan absolute gegevensbeveiliging garanderen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het selecteren van een wachtwoord en de algehele beveiligingssterkte ervan, en voor het waarborgen van de beveiliging van uw eigen informatie binnen de grenzen van onze diensten. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat u uw persoonlijke informatie niet openbaar maakt via ons platform.

Hoe lang we uw persoonlijke informatie bewaren

We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is. Deze periode kan afhangen van het doel waarvoor we uw informatie gebruiken, in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u bijvoorbeeld persoonlijke informatie, zoals een e-mailadres, aan ons heeft verstrekt bij het contact met ons over een specifieke vraag, kunnen we deze informatie bewaren zolang uw vraag nog openstaat, evenals voor onze eigen administratie, zodat we in de toekomst soortgelijke vragen effectief kunnen afhandelen. Als uw persoonlijke informatie niet langer nodig is voor dit doel, zullen we deze verwijderen of anoniem maken door alle gegevens te verwijderen waarmee u geïdentificeerd kunt worden.

Indien nodig kunnen we uw persoonlijke informatie echter bewaren om te voldoen aan een wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichting, of voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek, of statistische doeleinden.

Privacy van kinderen

Wij richten ons niet specifiek op kinderen jonger dan 13 jaar met onze producten of diensten, en we verzamelen bewust geen persoonlijke informatie over kinderen onder de 13 jaar.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden

Wij kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:

 • een ouderbedrijf, dochteronderneming of gelieerde onderneming van ons bedrijf
 • derde dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te leveren, waaronder (zonder beperking) IT-dienstverleners, gegevensopslag, hosting- en serverproviders, advertentienetwerken, analyses, foutenlogboeken, incassobureaus, onderhouds- of probleemoplossingsproviders, marketing- of advertentieproviders, professionele adviseurs en betalingssysteemexploitanten
 • onze werknemers, aannemers en/of gerelateerde entiteiten
 • onze bestaande of potentiële agenten of zakenpartners
 • sponsors of promotors van een wedstrijd, loterij of promotie die wij organiseren
 • kredietinformatiebureaus, rechtbanken, tribunalen en toezichthoudende autoriteiten, in het geval dat u niet betaalt voor goederen of diensten die wij aan u hebben geleverd
 • rechtbanken, tribunalen, toezichthoudende autoriteiten en wetshandhavingsfunctionarissen, zoals vereist door de wet, in verband met daadwerkelijke of mogelijke juridische procedures, of om onze juridische rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • derde partijen, waaronder agenten of onderaannemers, die ons helpen bij het verstrekken van informatie, producten, diensten of direct marketing aan u
 • derde partijen om gegevens te verzamelen en te verwerken
 • een entiteit die al onze activa en bedrijfsactiviteiten koopt of naar welke wij al onze activa en bedrijfsactiviteiten overdragen

Huidige derde partijen die we gebruiken zijn:

 • Google Analytics
 • MailerCloud
 • Google Adsense
 • Bing Ads
 • Mollie

Uw rechten en controle over uw persoonlijke informatie

Uw keuze: Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, begrijpt u dat wij uw persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid. U bent niet verplicht om persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, maar als u dit niet doet, kan dit van invloed zijn op het gebruik van onze website of de producten en/of diensten die erop worden aangeboden.

Informatie van derden: Als we persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen we deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u een derde partij bent die persoonlijke informatie verstrekt over iemand anders, verklaart en garandeert u dat u toestemming heeft van die persoon om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Marketingtoestemming: Als u eerder heeft ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke informatie voor directmarketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens.

Toegang: U kunt details opvragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren.

Correctie: Als u van mening bent dat de informatie die wij over u bewaren onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via de verstrekte gegevens in dit privacybeleid. We zullen redelijke stappen ondernemen om eventuele onjuiste, onvolledige, misleidende of verouderde informatie te corrigeren.

Non-discriminatie: Wij zullen u niet discrimineren omdat u gebruikmaakt van uw rechten over uw persoonlijke informatie. Tenzij uw persoonlijke informatie nodig is om u een bepaalde dienst of aanbieding te kunnen bieden (bijvoorbeeld het verwerken en leveren van bestellingen), zullen wij u geen goederen of diensten weigeren en/of u verschillende prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten, inclusief het verlenen van kortingen of andere voordelen, of het opleggen van boetes, of u een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten bieden.

Melding van datalekken: Wij zullen voldoen aan de op ons van toepassing zijnde wetten met betrekking tot een datalek.

Klachten: Als u van mening bent dat wij een relevante wet inzake gegevensbescherming hebben overtreden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens en verstrek ons volledige details van de vermeende overtreding. Wij zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk op de hoogte stellen van de uitkomst van ons onderzoek en de stappen die we zullen nemen om uw klacht af te handelen. U heeft ook het recht om contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot uw klacht.

Afmelden: Om u af te melden voor onze e-maildatabase of u af te melden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), neemt u contact met ons op via de verstrekte gegevens in dit privacybeleid of maakt u gebruik van de afmeldmogelijkheden die worden geboden in de communicatie. We kunnen specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen.

Gebruik van cookies

Wij gebruiken "cookies" om informatie te verzamelen over u en uw activiteiten op onze site. Een cookie is een klein stukje data dat onze website op uw computer opslaat en elke keer dat u ons bezoekt, raadpleegt, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons om content te serveren op basis van de door u opgegeven voorkeuren.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Bedrijfsoverdrachten

Als wij of onze activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat wij failliet gaan of in surseance van betaling treden, zouden we gegevens, inclusief uw persoonlijke informatie, opnemen onder de activa die worden overgedragen aan alle partijen die ons overnemen. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat alle partijen die ons overnemen, uw persoonlijke informatie kunnen blijven gebruiken volgens dit beleid, waarvan zij verplicht zullen zijn aan te nemen, aangezien het de basis vormt voor alle eigendoms- of gebruiksrechten die wij hebben met betrekking tot dergelijke informatie, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Beperkingen van ons beleid

Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Wees u zich ervan bewust dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectievelijke privacypraktijken.

Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen goeddunken kunnen we ons privacybeleid wijzigen om updates weer te geven in onze bedrijfsprocessen, huidige aanvaardbare praktijken of wettelijke of regelgevende wijzigingen. Als we besluiten dit privacybeleid te wijzigen, zullen we de wijzigingen hier plaatsen op dezelfde link waarmee u toegang krijgt tot dit privacybeleid.

Indien vereist door de wet, zullen we uw toestemming vragen of u de gelegenheid bieden om in te schrijven op of uit te schrijven voor, indien van toepassing, nieuwe gebruiksmogelijkheden van uw persoonlijke informatie.

Gegevensbeheerder / Gegevensverwerker

De GDPR maakt onderscheid tussen organisaties die persoonlijke informatie verwerken voor hun eigen doeleinden (bekend als "gegevensbeheerders") en organisaties die persoonlijke informatie namens andere organisaties verwerken (bekend als "gegevensverwerkers"). Wij, ArdennerHof, gevestigd op het adres dat is vermeld in onze Contactpagina, zijn een Gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

Juridische grondslagen voor de verwerking van uw persoonlijke informatie

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke informatie alleen wanneer we hier een wettelijk recht toe hebben. In dat geval verzamelen en gebruiken we uw persoonlijke informatie op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier. Als we uw toestemming vragen om uw persoonlijke informatie te verwerken en u jonger bent dan 16 jaar, zullen we uw toestemming vragen aan uw ouder of wettelijke voogd voor dat specifieke doel.

Onze wettelijke grondslagen hangen af van de diensten die u gebruikt en hoe u ze gebruikt. Dit betekent dat we uw informatie alleen verzamelen en gebruiken op de volgende grondslagen:

Uw toestemming

Wanneer u ons toestemming geeft om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te gebruiken voor een specifiek doel. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken met behulp van de faciliteiten die wij bieden; dit heeft echter geen invloed op het gebruik van uw informatie dat al heeft plaatsgevonden. U kunt een fysiek adres opgeven voor het ontvangen van bestellingen. Hoewel u dit adres op elk moment kunt wijzigen of verwijderen, heeft dit geen invloed op bestellingen die al zijn verzonden. Als u verdere vragen heeft over het intrekken van uw toestemming, kunt u gerust informeren met behulp van de gegevens die worden verstrekt in het gedeelte Neem contact met ons op van dit privacybeleid.

Uitvoering van een contract of transactie

Wanneer u een contract of transactie met ons bent aangegaan, of om voorbereidende stappen te nemen voordat wij een contract of transactie met u aangaan. Bijvoorbeeld, als u een product, dienst of abonnement bij ons koopt, kunnen we uw persoonlijke en betalingsinformatie moeten gebruiken om uw bestelling te verwerken en af te leveren.

Onze legitieme belangen

Wanneer we van mening zijn dat het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, zoals het leveren, exploiteren, verbeteren en communiceren van onze diensten. We beschouwen onze legitieme belangen als het omvatten van onderzoek en ontwikkeling, het begrijpen van ons publiek, marketing en promotie van onze diensten, maatregelen om onze diensten efficiënt te laten werken, marketinganalyse en maatregelen om onze juridische rechten en belangen te beschermen.

Naleving van de wet

In sommige gevallen kunnen we een wettelijke verplichting hebben om uw persoonlijke informatie te gebruiken of te bewaren. Dergelijke gevallen kunnen onder meer gerechtelijke bevelen, strafrechtelijke onderzoeken, verzoeken van overheidsinstanties en regelgevende verplichtingen omvatten. Als u verdere vragen heeft over hoe we persoonlijke informatie bewaren om te voldoen aan de wet, kunt u gerust informeren met behulp van de gegevens die worden verstrekt in het gedeelte Neem contact met ons op van dit privacybeleid.

Internationale overdrachten buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

We zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of door het gebruik van bindende bedrijfsregels of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Uw rechten en controle over uw persoonlijke informatie

Beperking: U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke informatie beperken indien (i) u bezorgd bent over de juistheid van uw persoonlijke informatie; (ii) u van mening bent dat uw persoonlijke informatie onrechtmatig is verwerkt; (iii) u wilt dat wij de persoonlijke informatie uitsluitend bewaren voor het doel van een juridische claim; of (iv) wij uw bezwaar in overweging nemen met betrekking tot verwerking op basis van legitieme belangen.

Bezwaar tegen verwerking: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie die is gebaseerd op onze legitieme belangen of het algemeen belang. Indien dit wordt gedaan, moeten wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking verstrekken die uw belangen, rechten en vrijheden overschrijven, om de verwerking van uw persoonlijke informatie voort te zetten.

Gegevensoverdraagbaarheid: U heeft mogelijk het recht om een kopie te vragen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben. Indien mogelijk zullen wij deze informatie verstrekken in CSV-formaat of een andere eenvoudig leesbaar machineformaat. U heeft mogelijk ook het recht om te verzoeken dat wij deze persoonlijke informatie overdragen naar een derde partij.

Verwijdering: U heeft mogelijk het recht om te verzoeken dat wij de persoonlijke informatie die wij over u hebben op elk moment verwijderen, en wij zullen redelijke stappen ondernemen om uw persoonlijke informatie uit onze huidige gegevens te verwijderen. Als u ons vraagt uw persoonlijke informatie te verwijderen, zullen wij u laten weten hoe de verwijdering van invloed is op uw gebruik van onze website of producten en diensten. Er kunnen uitzonderingen zijn op dit recht om specifieke juridische redenen, die, indien van toepassing, aan u zullen worden meegedeeld in reactie op uw verzoek. Als u uw account beëindigt of verwijdert, zullen wij uw persoonlijke informatie binnen 30 dagen na de verwijdering van uw account verwijderen. Houd er rekening mee dat zoekmachines en vergelijkbare derden mogelijk nog steeds kopieën van uw persoonlijke informatie bewaren die minstens één keer openbaar zijn gemaakt, zoals bepaalde profielinformatie en openbare opmerkingen, zelfs nadat u de informatie van onze services heeft verwijderd of uw account heeft gedeactiveerd.

Neem contact met ons op

Voor eventuele vragen of zorgen met betrekking tot uw privacy kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

Dirk Warnaar

vakantiewoningardennerhof@gmail.com

null

De gezelligste vakantiewoning in de Belgische Ardennen voor groepen van 36-40 personen.

Contact

Zum Schwarzenvenn 4 4770 Deidenberg (Amel) Belgiëvakantiewoningardennerhof@gmail.com+32 494 67 36 31